Research

Doctoraatsonderzoek Walda Verbaenen – Phonotype

  • UHasselt Fac ARK en PXL MAD University (READSEARCH)
  • Promotor Prof. Dr. Ann Bessemans
  • Start: 1/03/2020

Phonotype zal worden uitgetest binnen verschillende doelgroepen, zoals beginnende lezers, OKAN onderwijs, Nederlands voor anderstaligen, en binnen logopedie (dyslexie).

Er wordt gestart met de Nederlandse taal, waarna ook andere talen zullen volgen.

Ben je geïnteresseerd om aan dit onderzoek deel te nemen, of wens je meer informatie? Schrijf je dan in via deze link.

PHD Research Walda Verbaenen – Phonotype 

  • UHasselt Fac ARK and PXL MAD University (READSEARCH)
  • Supervisor Prof. Dr. Ann Bessemans
  • Start: 1/03/2020

Phonotype will be tested within various target groups, such as Dutch education for starting readers, foreign speakers (adults and children) and within speech therapy (dyslexia).

The Dutch language will be the starting phase, other languages will follow.

Are you interested in participating in this study or do you want to have more information? You can register via this link.